De Schakel

Leden

Bekijk hier het ‘smoelenboek’ van De Schakel.

Lees meer »

De vereniging

Binnen de mogelijkheden die een amateurvereniging heeft worden door de enthousiaste leden hoge doelen nagestreefd.

De Schakel presenteert minimaal twee avondvullende programma’s per jaar. Eén in het voorjaar en één in het najaar. Daarbij is het aantrekken van een zo groot mogelijk publiek belangrijk. Ons publiek is zeer gevarieerd en we bieden programma’s voor toeschouwers vanaf ongeveer 12 jaar.

Lees meer »

Activiteiten leden

De theatergroep bestaat uit ca. 40 actieve leden, die vol overgave hun bijdrage leveren aan het tot stand komen van avondvullende voorstellingen. Aan een voorstelling gaat een voorbereiding van bijna een half jaar vooraf. Na de selectie van een toneelstuk worden, aan de hand van een draaiboek, de taken verdeeld over verschillende commissies.

Lees meer »

Bestuur

Het reilen en zeilen van de vereniging wordt bewaakt door een dagelijks bestuur.

Lees meer »